GÖR ETT HÅLLBART VAL

Sälj dina ädla metaller till Guldviva

Som privatperson kan du sälja ditt guld- eller silver-“skrot” till oss, det vill säga trasiga smycken och andra föremål eller sådant som du helt enkelt inte vill ha längre. Vi värderar kostnadsfritt dina föremål och förvandlar dem till pengar på ditt konto.

  • Betalning till ditt bankkonto inom sju dagar
  • Ingen avgift för analys och värdering vid försäljning
  • Analys och värdering till självkostnadspris vid icke-försäljning
  • Alltid uppdaterade dagspriser
  • Vågar godkända av Inspecta Oy

 

Alla vinner på att återvinna

Silver och guld är levande material som håller i evigheter. Att återvinna gamla smycken kräver mindre energi och resurser och minskar avsevärt utsläppen i luften, marken och vattnet jämfört med när nya ädelmetaller bryts.

Dessutom gör du det möjligt för oss att skapa våra smycken i 100% återbrukat material. Varje Guldviva-smycke tillverkas för hand i vår verkstad i 925 Sterling Silver eller 18K guld.

Dessutom, om du både säljer dina gamla smycken till oss och handlar i vår butik, får du 20% extra betalt utöver det ursprungliga värderade priset för dina smycken.

 

Du är trygg då du säljer till oss

Om du har frågor kan du alltid besöka oss i vår butik i Sjökvarteret eller nå oss per telefon eller mail. Våra erfarna guldsmeder gör först en värdering av dina föremål och erbjuder dig sedan ett pris som du fritt kan välja att acceptera eller inte. Om du väljer att acceptera anbudet är värderingen och de eventuella analyser som behöver utföras för att bestämma halter och äkthet helt kostnadsfri. Om du väljer att inte sälja tas en avgift ut för att täcka kostnaden för arbetet (från 10€). Den våg som vi använder för vägning av dina föremål är godkänd av Inspecta Oy och kontrolleras regelbundet för att garantera korrekt beräkning av vikten.

 

Villkor vid köp av ädelmetaller från allmänheten

Guldviva erbjuder sig att köpa ädelmetaller såsom guld, silver, platina och palladium från allmänheten.

PRIS OCH FÖRFARANDE

Det pris Guldviva erbjuder utgår från världsmarknadspriset på 24 karat guld, eller respektive världsmarknadspris på andra metaller. Vid inköp används den aktuella dagens världsmarknadspris för beräkningen. Observera att vi betalar så kallat "skrot-pris", föremålen har inget annat värde, såsom antikt eller sentimentalt. Kostnader för smältning och rening av föremålen tas i beaktande då Guldviva kalkylerar sitt pris.

För aktuellt dagspris ta gärna kontakt med oss per telefon på +358 18 22130.

Föremålen lämnas i första hand in för värdering. Guldviva utför de olika test som behövs för att bestämma föremålens äkthet samt vilken halt av t.ex. guld som föremålen innehåller.

Värderingen är kostnadsfri för de kunder som väljer att sälja sina föremål till Guldviva.

Guldviva erbjuder sedan ett pris per gram på respektive ädelmetall, exklusive stenar och andra delar som består av för Guldviva ej återvinningsbart material. Priset räknas på vikt och halt av ren ädelmetall.

Borttagna föremål som ej har ett monetärt värde (t.ex. oäkta stenar)  återlämnas ej till kunden. Oäkta smycken och äkta diamanter eller andra värdefulla bortrensade föremål lämnas tillbaks till kunden endast om begäran om detta sker vid samma tillfälle som försäljningen godkänns.

Om Kunden accepterar det pris som Guldviva erbjuder utbetalas överenskommen summa till uppgivet bankkonto inom 7 arbetsdagar från det att kunden godkänt försäljningen samt meddelat kontouppgifter. Betalning sker inte kontant.

RETURNERING AV FÖREMÅL

Om Kunden inte accepterar det pris Guldviva erbjuder och avböjer att sälja bör denne hämta sina föremål snarast möjligt men senast inom 3 månader. Om Kunden ej hämtar föremålen inom denna tidsperiod, kasseras icke upphämtade föremål.

KUNDEN

Kunden måste vara minst 18 år gammal och laglig ägare av de föremål som skall säljas. Kunden måste ha ett bankkonto och kontot skall vara i kundens namn. Kunden måste visa identifikation såsom körkort eller pass vid inlämning av föremål för värdering.

FÖREBYGGANDE AV BROTT

Guldviva förbehåller sig rätten att dokumentera medelst fotografering de föremål som inlämnas för värdering. Vid misstanke om brott (t.ex. stöldgods) eller bedrägeri kommer anmälan att göras till polisen. På begäran av polisen vidarebefordras dokumenterad information till den lokala polismyndigheten.