Integritetspolicy

Registerbeskrivning Guldviva AB

Registeransvarig: 
Fredrik Lundberg

Registerbiträde:
Maria Karlström
Frida Lawergren
Annie Lahti

Ändamålet med uppgifterna är att upprätthålla kontaktmöjligheter till GULDVIVA ABs kunder, samt samla uppgifter om enskilda kunders inköp i syfte att räkna ut intjänad bonus för varje kund. Kunderna registreras endast på begäran vid köp i butik samt  då de gör inköp genom www.guldviva.com.

De kunder som säljer föremål i silver och guld till GULDVIVA AB registreras som leverantörer. I dessa fall registreras även bankkonto-uppgifter för att möjliggöra betalning till kundens bankkonto.  

Kunderna är uppdelade i kategorier enligt kund eller leverantör (vid försäljning av metallföremål), land och inköpsställe (butik eller webshop). Registret innehåller namn och adress, samt e-post.  Även uppgifter om kundens språk sparas.  Videra registreras uppgifter om varans mottagare om kunden så har begärt, då endast med namn utan kontaktuppgifter samt information om medgivande för marknadsföringsinformation.

Kontaktuppgifterna sparas för att kunna skicka den årliga bonusvouchern baserat på kundens årliga inköp, samt för företagets e-postutskick. E-postutskicket kan kunden själv välja att avsluta, och då raderas e-post adressen.

 

Guldviva varken säljer, hyr ut eller marknadsför din personliga information till tredje part. Vi kan komma att dela din information med tredje part när de utför tjänster på uppdrag av oss, exempelvis:

  • Genomföra beställningar
  • Leverera paket
  • Underhåll av vårt program för Klubb Guldviva
  • Skicka marknadsföringsmaterial
  • Genomförande av undersökningar och analyser

Guldviva förbehåller sig rätten att överföra personliga data och annan information som erhållits från användaren till myndigheterna i händelse av överträdelse av tillämpliga lagar och förordningar.

Registret lagras elektroniskt och skyddas med brandväggar och andra tekniska metoder. Enbart auktoriserade representanter för Guldviva har rätt att få åtkomst till och uppdatera registret. Varje auktoriserad registeradministratör använder personliga inloggningsuppgifter.

Guldviva.com använder SSL-kryptering (Secure Sockets Layer) för att skydda din personliga information under transport av data. SSL skyddar informationen som du skickar via våra webbplatser, till exempel beställningsinformation som namn och adress.

Som kund kan du välja att:

  1. Avsluta ta emot marknadsföringsmaterial eller kampanjerbjudanden, marknadsföringsmaterial via e-post, telefon eller mobil.
  2. Uppdatera och korrigera din personliga information.
  3. Avbryta kontot eller begära att vi inte längre använder oss av din information för att erbjuda tjänster till dig.

Vid samtliga fall, kontakta oss på :
E-post: info@guldviva.com
Tel. +3581822130

Du kan också skicka ett brev med din begäran och aktuella kontaktuppgifter till:  

GULDVIVA AB
Sjökvarteret 
22100 Mariehamn
Åland

Kunder kan också välja att avbryta prenumerationen på kampanjerbjudanden/marknadsföringsmeddelanden direkt i meddelandena.