Bomarsundsringen, ett smycke formad av vår historia

Bomarsundsringen, ett smycke formad av vår historia

Vi på Guldviva inspireras främst av vår åländska omgivning. Ibland är det naturen omkring oss som väcker vårt skapande, men ibland är det även vår åländska historia som driver vår kreativitet framåt.

Bomarsund är en stor del av den åländska historien. Efter det Finska kriget som avslutades 1809, blev både Finland och Åland en del av den ryska stormakten, och Ryssland såg placeringen av den åländska ön som en idealisk utpost för framtida militära syften. Ryssland planlade ett svindlande bygge för sin befästning på Åland - Bomarsunds fästning, med enorma ambitioner om försvar, fästpunkt och militär förstärkning. Ett bygge som dock aldrig blev helt och hållet fullbordat.

1854 bröt det kraftiga slaget ut mellan Ryssland och Frankrike/Storbritannien, där den halvfärdiga fästningen i Bomarsund, rasade bara efter ett par dagar tillföljd av striderna i Östersjön. Påföljderna efter den oroliga krigstiden, var att Åland demilitariserades 1856.

Vi kan fortfarande beskåda Bomarsunds ruiner, sänkta i jorden i fästningens hemkommun Sund, lokaliserad på Ålands östra sida. Bastanta stenblock mitt i vår natur, som nästan känns besynnerliga att dessa tillsammans en gång var en sammanhängande, vidsträckt bebyggelse, konstruerad med en strävan om stora militära framgångar.

Denna händelse, låg som grund när vi skapade vår ring BOMARSUND. Vi skapade en fästning i silver och guld, som speglade detta väsentliga förflutna som definierar vårt Åland än idag.

0 kommentarer

Lämna en kommentar

Observera att kommentarer måste godkännas innan de publiceras.